Bauer media

Mission, Vision og CSR

Bauer Media Danmark

 

Vores mission er at underholde og skabe værdi for lyttere og annoncører i Danmark.

Vi har fem kerneværdier som udgør fundamentet i alt hvad vi foretager os: Respekt & tillid, passion, kvalitet, innovation og vindermentalitet.

Vores vision er at være Danmarks førende og mest innovative mediehus indenfor audio.

Vi udviser en ansvarlighed overfor vores medarbejdere, lyttere, annoncører samt det samfund vi er en del af.

 

Vi stræber efter at tilbyde vores medarbejdere et sundt, fair og inspirerende arbejdsmiljø med en ligelig fordeling af mandlige og kvindelige medarbejdere. Vores arbejdskultur bygger på gensidig respekt og tillid.

Med vores store dækning føler vi et stort medieansvar overfor lyttere og annoncører. Det er vores ansvar at behandle alle med respekt og tillid. Vi gør vores for at sikre at alle nyheder vi bringer er korrekte samt at ingen lyttergrupper bliver behandlet med dis-respekt hverken redaktionelt eller kommercielt.

Vi føler et ansvar for det samfund vi er en del af og benytter en del af vores sendeflade til at støtte og hjælpe samfundsgrupper som har det svært. Hvert år prioritere vi at hver af vores radiostationer stiller sendeflade til rådighed for at bakke op om mindst to gode formål.

For at begrænse vores belastning af miljøet har vi en målsætning om at alt den strøm vi bruger til vores tekniske udstyr udelukkende skal være fra vedvarende energikilder i 2020.